miércoles, 29 de febrero de 2012

A5
(1) Aquesta imatge és extreta de Flicker i porta com a títol Mountain sisters, Nepal. La seva url és http://www.flickr.com/photos/ahron/148324127/ .
Tot i no ser una fotografía gaire nítida, hi podem veure reflectida la vida dels infants que viuen a les muntanyes de Nepal. Les seves mirades mostren tristesa i la vestimenta que duen evidencien la seva classe social. També podem deduir el rol dels germans grans, qui actuen com a mare des de ben petits (en aquest va la nena que deu voltar els 5 anys, pren cura d’un nadó). (2) Aquesta segona imatge és un dels paisatges de Nepal. El títol de la imatge Nepal - Valley of Eternity (Ripuk, Barun Valley) i la seva url és http://www.flickr.com/photos/dhilung/3919034860/ 
Tots aquells viatgers que els agradi la natura i les llarges caminates per paisatges verds i vistes espectaculars, disfrutaran més que mai i els dies els passarán volant. (3) Valorem flicker: 

Flickr.com és bàsicament un album de fotos online, una web en la que tothom pot publicar-hi fotografies de manera gratuita. 
És de fàcil ús i pot accedir qualsevol. Les fotos poden ser publicades amb alta capacitat i a nivell més decnic, la diponibilitat de la API gratuita permet desenvolupar aplicacions utilitzant Flickr com a base. 
Les imatges poden ser pujades des de mòbils, enviant-se per correu electrònic i bé des de l'ordinador mateix. Aquestes poden portar un títol, comentaris i paraules clau per que siguin localitzades més ràpidament i a més a més poden ser visibles només per a aquells usuaris que l'auor desitji, com amics o familia. 

En general ho valorem com un programa positiu que permet mostrar les teves  fotografies a altres usuaris i que a més a més, mitjançant comentaris pots donar opinions sobre les pròpies experiències. 

Julia Jové i Julia Ribó 

miércoles, 22 de febrero de 2012

A4

Anàlisi de la utilització de documentació en comunicació

1.Identificar com s’ha utilitzat la documentació en els productes comunicatius del document del Blink: gestió informació 2011-12-2.ppt.  A cada producte, identificar les funcions que compleix i justificar-ho. 

Funcions
Qualitat:

        –Complementarietat 
        –credibilitat
        –Verificació

Creativitat:

        -Funció previsora
        -Funció preparatòria 

Rendibilitat:

Productes:

1- El Periódico. Record y con la derecha

Qualitat:

-Complementarietat: Sí que en té ja que complementa la informació     
 de que juga molt bé a futbol a l'assegurar que: "Ha marcado 7  
 goles en las últimas 2 semanas".

-Credibilitat: Sí que en té perquè està documentat i dóna   
  informació per la qual ha obtingut aquest rècord.

-Verificació: Sí que està verificat ja que aquestes dades són  
  reals.

Creativitat:

Té funció preparatòria ja que el redactor es documenta abans     
   de publicar la noticia.

Rendibilitat:

Sí que en té perquè aprofita dades recollides d'altres anys pel mateix diari.

2- Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia 

Qualitat:

-Complementarietat: No en té ja que no es una informació que necessiti ser comprovada. 

-Credibilitat: Sí que en té i molta ja que els diaris utilitzen molta documentació per poder publicar les seves noticies.

-Verificació: També en té ja que es pot comprovar a les pàgines dels diaris.

Creativitat:

No té creativitat, és a dir, les noticies al diari són les que són. A on hi ha creativitat pot ser en alguna crònica i seria de funció previsora.

Rendibilitat:

Sí que en té i molta ja que pots accedir a tots els diaris de La Vanguardia.


3- El Periódico. El precio del tomate

Qualitat:

-Complementarietat: Sí que en té ja que les demandes judicials confirmen la noticia.

-Credibilitat: També en té ja que utilitza documents ( demandes judicials ) per reafirmar els arguments de la noticia.

-Verificació: Sí que en té ja que no hi ha imatges del que afirmava T5 i les demandes són certes.

Creativitat:

És de funció preparatòria ja que busca casos de demandes judicials contra T5.

Rendibilitat:

No té rendibilitat ja que no pot recuperar cap informació prèvia. 

4- Filme Alatriste

Qualitat:

-Complementarietat: No en té.

-Credibilitat: Sí que en té, ja que per fer la pel·lícula s'han informat sobre el que va passar en aquella època per representar-ho a la pel·lícula.

-Verificació: No es pot verificar com a tal ja que és una representació, no una realitat. 

Creativitat:

És funció preparatòria ja que s'ha investigat per aconseguir informació per fer el film.

Rendibilitat:

No en té ja que no utlitza cap arxiu televisiu ni quelcom semblant per a fer la pel·lícula.


5- Spot Cocacola

Qualitat:

-Complementarietat: Sí que en té ja que Coca-cola s'ha informat sobre els problemes que hi ha a Espanya.

-Credibilitat: També en té ja que aquestes preocupacions estan confirmades segons les dades del CIS.

-Verificació: Sí que es poden verificar aquestes dades ja que estan recollides segons els estudis del CIS.

Creativitat:

És de funció preparatòria ja que hi ha hagut un procés de recerca per conèixer les inquietuds dels possibles compradors.

Rendibilitat:

No en té perquè totes les dades recollides són actuals.


6- Spot Apple 1984

Qualitat:

-Complementarietat: No en té ja que no està recolzat per cap documentació addicional.

-Credibilitat: No es veu un ús intensiu d'ús d'informació.

-Verificació: La verificació és relativa. Són imatges que indiquen que hi haurà un canvi. 

Creativitat:

Funció preparatòria perquè s'ha produit una investigació abans de crear l'anunci i el producte.

Rendibilitat:

No en té ja que és un anunci que utilitza informacions de la època i no usa recursos d'arxius anteriors.


7- Telecinco. Boda de Chelsea Clinton
En aquest últim exemple: descriu les diferents imatges de documentació que apareixen al llarg del vídeo

- Apareixen diverses imatges de documentació. Es veu el poble amb pancartes de recolzament, surt el pare, expresident, anant al poble de la seva filla on tothom el felicita pel casament. També surten imatges de actes en els qual sortia Chelsea acompanyada dels seus pares pero sempre a la "ombra". També surten imatges de'ella quan el seu pare va tornar d'Haití després del terratrèmol i també apoyant a la seva mare a la campanya per la presidència del 2008.


2. Busca un bon exemple de la utilització de la documentació en comunicació (en cine i televisió, en periodisme o en publicitat). Identifica com s’ha utilitzat la documentació i la funció que compleix la documentació en aquest producte.

http://www.youtube.com/watch?v=pmubxrUXF_k 

Qualitat:

–Complementarietat: sí, ja que des de sempre s’ha pensat que és més bo el principi que no pas el final


–Credibilitat: potser amb l’anunci no t’ho acabes de creure per això ho comprem i ho provem que és el que ells volen.

–Verificació: fins que no compras el producte no sabras si l'últim tall de pa serà tan tendre com el primer

Creativitat: 


Fa una funció preparatòria ja que s'ha produit una investigació abans de crear l'anunci i el producte.
             
Rendibilitat: si que pot ser-ho per investigacions posteriors 

                                                                                                                                           


                                       Jordi Angrill i Júlia Ribó

A4Anàlisi de la utilització de documentació en comunicació

1. Identifica com s’ha utilitzat la documentació en els productes comunicatius
següents. A cada producte, identifica les funcions que compleix i justificar-ho.
Funcions de qualitat (complementarietat, credibilitat i verificació), creativitat (funció previsora i funció preparatòria) i rendibilitat

 Productes:

El Periódico. Record y con la derecha

Aquest article del Periódico compleix al funció de complementarietat ja que reforça la informació donada fent referencia a altre gols que ja ha marcat Messi prèviament. Té credibilitat ja que es recolza en dades numèriques (nombre de gols i partits jugats), i utilitza correctament la verificació de les dades amb la graella que permet veure quants ha marcat Messi per partit durant els anys 2004 i 2010.
Com podem veure, el redactor s’ha documentat abans d’escriure l’article, per tant, té una funció preparatoria. Quant  a la rendibilitat, podriem dir que si que en té ja que ha utilitzat dades recollides d’altres anys pel mateix Periódic, fet que indica que aquestes podrán ser utilitzades més endavant en una altra ocasió. Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia

Aquesta imatge de la botiga de la hemeroteca de la Vanguardia, no compleix la funció de complementarietat, bàsicament perquè a l’hora d’anunciar un producte no és sempre necessari. Posseeix credibilitat i vericitat, ja que per fer aquesta publicació ha fet un ús intensiu de documentació i informació i cada article o document de la hemeroteca ha estat verificat posteriorment. Hi ha creativitat preparatòria ja que les notícies han estat emeses anteriorment i podem destacar el cas de la rendibilitat ja que aproifta publicacions antigues, traient benefi d’allò publicat anteriorment en el mateix diari.


El Periódico. El precio del tomate

És una noticia que té complementarietat ja que parla de personatges famosos els quals les seves demandes judicials són verídiques. És creïble ja que apareixen dades numèriques per reafirmar la summa de diners (el percentatge d’indemnització) i es verificable ja que ens mostra els noms de les persones afectades.
Hi trobem una funció de creativitat previsora ja que la notícia s’ha informat i ha estat al dia de la situació del programa “Aquí hay tomate”. És una notícia que ha reutilitzat materials externs del programa, per tant hi veiem rendibilitat.


Filme Alatriste

En aquest tràiler hi trobem credibilitat ja que els guionistes, abans de tot, s’han hagut d’informar sobre el que va passar a l’epoca i esta basada en fets reals, per tant, paral·lelament hi ha hagut una funció preparatòria, ja que s’han hagut d’assabentar de molts fets, dades, localitzacions etc. Parlant de verificació, no podríem dir que en tingués perquè estem parlant d’una representaciuna realitat.
itat
ets, dades, localitzacions etc. elament hi ha hagut un a notid'ó i no d’una realitat.
El que es reutilitza és un document intern, el logotip de “foxfilm”


Spot Cocacola
L’empresa de Coca-Cola s’ha informat prèviament a la realització de l’spot, dels problemes que hi ha actualment a Espanya, i té credibilitat ja que les dades de les preocupacions de la població són confirmades al CIS i són verificables.
S’hi pot identificar una creativitat preparatòria, tenint en compte la recerca feta per aconseguir totes les dades exposades i la manera com presentar el producte i el context on s’ha volgut presentar.
Hi ha una certa rendibilitat, ja que aprofitant aquestes dades obtingudes a partir d’un estudi previ a l’anunci, ha estat possible la grabació i comercialització d’aquest.


Spot Apple 1984

Aquest spot no té complementarietat. Té crediblitat ja que l’any de l’aparició del producte, es van produïr canvis. Darrere d’aquest anunci hi ha una funció preparatoria que es veu reflectida a l’hora de presentar el producte.  Pel que fa a la rendibilitat, tot i que no utilitza dades anterior, n’hi podem trobar, perquè es projecta a diferents cadenes televisives.


Telecinco. Boda de Chelsea Clinton (En aquest últim exemple: descriu les diferents imatges de documentació que apareixen al llarg del vídeo )

En aquest exemple hi trobem complementarietat degut a les fotografies i la documentació de la Chelsea Clinton i la seva família. La figura del pare, expresident, apareix acompanyat de la seva filla i la seva mare es mencionada fent referencia a la seva participació en les anteriors eleccions. Hi ha credibilitat ja que és un fet real en el que s’hi mostren els preparatius de la boda i es verificable. També hi ha hagut una preparació. Els transmissors de la notícia han hagut d’identificar-se i investigar sobre la vida de la jove i la seva família per tal d’informar de la situació.
Per últim, dir que hi ha imatges de dies passats que són un recurs de rendibilitat perquè són recuperades i reutilitzades.
Enric Ivern i Júlia Jové 

lunes, 20 de febrero de 2012

A31. Analitza el vídeo Information/R/Evolution

- Posa un titular a aquest vídeo

L’evolució en l’ús de l’ informació

- Identifica tots els serveis i productes que puguis i fes una descripció bàsica de cadascú.

Màquina d’escriure: és un aparell mecànic, electromecànic o elèctric amb un conjunt de tecles que en ser pressionades imprimeixen caràcters en un paper.

Arxivador: permet ordenar i classificar tot tipus de documents seguint un ordre alfabètic. 

Biblioteca: és una col·lecció de tot tipus de documents seguint un ordre alfabètic.

Preocessador de textos: és una aplicació informàtica que es fa servir per la producció (incloent la composició, edició, format, i possiblement impressió) de qualsevol mena de text imprès.

Google: el principal objectiu de Google és organitzar la informació del món i fer-la universalment accessible i útil. Es tracta del buscador de referència.

Worl wide web: xarca de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML i connectades entre sí mitjançant vincles, de manera que es formin un sol cos de coneixement pel qual s'hi pot navegar fàcilment.

Bloc: és un diari interactiu, personal a Internet. Un blog és dissenyat perquè, com un diari, cada article tingui data de publicació, de manera que la persona que escriu i les que llegeixen puguin seguir tot el que s'ha publicat i editat.

Wikipedia: projecte d'enciclopedia obert el març de 2001. Es demana la col·laboració voluntària d'experts en cada tema

Youtube: lloc web per compartir vídeos, creada per tres ex-empleats de PayPal el febrer de 2005, en què els usuaris poden pujar, compartir i veure vídeos. 

 Digg: és un lloc web en anglès on els usuaris registrats són qui envien notícies o històries (extretes en blocs o pàgines web) i amb els vots de la resta d'usuaris trien quines arriben a eixir a la portada. Està en actiu des del 2004
Bookmarks: serviu gratuït per guardar marcadors d'Internet.

- Fes un comentari o valoració personal

Es tracta d’un video força interessant ja que et permet observar, en no gaire més de cinc minuts, l’evolució en la manipulació de la informació. La digitalització, junt amb l’aparició d’Internet  ha fet possible que tothom pugui tenir accés a tot tipus d’informació. I alhora no només consultar aquesta informació sinó també crear-ne de nova i fer-la accessible per a tot el món.  Això suposa una avantatge, però també un problema, ja que molta d’aquesta informació pot ser falsa. Cada cop haurem d’estar més atents en aquest aspecte i saber triar unes fonts fiables.2. A partir de l’Informe: “Sociedad de la Información España 2011” (Telefónica)
La era post-PC:

Per primer cop els smartphone superen als PC en vendes.  Aquests dispositius de petita mida són una eina imprescindible en el nostre dia a dia. Cada cop incorporen més aplicacions, són més ràpids  i eficients.  Amb aquests tipus de dispositiu puc “xatejar”, consultar el correu electrònic o navegar per Internet sigui on sigui.  Les “tablets”, entre elles l’iPad d’Apple, cada cop són més populars i les seves vendes s’estan disparant. Crec que són molt més útils que els smartphones per a navegar per Internet, ja que les dimensions de la pantalla són majors i la recerca d’informació és més còmode.
Per altre banda, la televisió amb Internet no acaba de tenir èxit. I es comprensible ja que són dos conceptes oposats. Amb la televisió la persona el que busca és estirar-se al sofà i que l’entretinguin, res més.
En definitiva es tracta d’un canvi de model en els dispositius, però al PC encara li queda forces anys.
                                 Júlia Jové i Enric Ivern Bonilla

domingo, 19 de febrero de 2012

A3


1. Analitza el vídeo Information/R/Evolution. 
http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM


- Posa un titular a aquest vídeo : new age


- Identifica tots els serveis i productes que puguis i fes una descripció bàsica de cadascú. Exemple: Wikipedia és …


· Youtube :youtube: web que serveix per compartir videos
· Google: és el buscador per exel·lència
· Blog spot: espai web per escriure articles de tot tipus
· Wikipedia : enciclopèdia online per compartir coneixement
· Digg:  diigo és una web que conté un espai virtual on hi pots depositar informacio i   
  compartirla


- Fes un comentari o valoració personal


Aquest video ens explica mitjantçant programes diversos i introduint-hi comentaris en els webs l'evolució que s'ha produit en els últims anys a internet. Aquest, ha permès que es pugui compartir gairebé, per no dir tot, des d’informació qualssevol, coneixement de tots els àmbits, fins a imatges o videos més personals. 
Actualment ens trobem en la situcació de que passarà si molta d’aquesta informació privada segueix navegant per la xarxa, un problema? O una millora en les nostres vides?
2. A partir de l’Informe de la Sociedad de la Informació a Espanya 2011 (Telefónica)
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html
 - Tria un apartat de l’informe i el comentes, donant la teva opinió.


Exemples: Empieza la era post-PC; De la posesión al acceso: las redes habilitan nuevas formas de uso de Internet; Internet en España: a la cabeza del uso de Internet móvil en Europa; Las redes sociales se convierten en la herramienta central de comunicación de los jóvenes;…
Aquest article confirma el que està succeint en els darrers anys. El mon electrònic està evolucionant. Els smartphones s'estan fent amb el "control" ja que cada dia tenen més opcions i possibilitats i la clau del seu èxit és la seva portabilitat, que et permet estar conectat en tot moment i també les seves dimensions, que permet que els puguis portar a les butxaces Es el mateix que esta passant amb els tablets i portatils
es venen cada cop mes portatils que pcs de sobretaula per la seva mobilitat. Pero els tablets s'estan començant a imposar degut a les seves dimensions ja que es més facil de portar
                                                                                                                                        
                                      Jordi Angrill i Júlia Ribó

martes, 14 de febrero de 2012

A2


1.Posa un exemple en què es puguin veure els tres nivells: dades, informació i coneixement

Dades : Nombre de vegades que Michael Schumacher ha guanyat el campionat mundial de F-1.
Informació: El que costa una T-10: 9,25€
Coneixement: Escollir entre els productes, segons el preu i els serveis que et proporcionen.

2. Quins són els usos de la informació?

Us proposo una taula amb usos de la informació com els que acabem d’exposar en
les columnes, i propietats de la informació. Poseu un exemple de cada i puntueu per a cada cas la importància que atribuïu a cada propietat de l’1 al 5 (1 és importància mínima, 5 és importància màxima) segons de quin ús es tracti. Compareu les vostres puntuacions amb algun col·lega.


Enric Ivern i Jordi Angrill

A21.Posa un exemple en què es puguin veure els tres nivells: dades, informació i coneixement


Dades : contingut de totes les edicions d'una collecció de revistes científiques
Informació: el nombre d’amics que tinc al facebook
Coneixement:  un criminòleg analitza tots els passos de l’assassí per descobrir com ha mort una persona. 


2. Quins són els usos de la informació? 


Us proposo una taula amb usos de la informació com els que acabem d’exposar en
les columnes, i propietats de la informació. Poseu un exemple de cada i puntueu per a cada cas la importància que atribuïu a cada propietat de l’1 al 5 (1 és importància mínima, 5 és importància màxima) segons de quin ús es tracti. Compareu les vostres puntuacions amb algun col·lega.                                                                                                                                        
                                       Júlia Jové i Júlia Ribó


domingo, 12 de febrero de 2012

A11. Posa un exemple de permanència de la tradició oral en l’actualitat i justifica la teva elecció

En l’actualitat  les frases fetes o els refranys són un exemple de tradició oral. Aquestes dites com per exemple: “Qui la fa, la paga" o "De bones intencions, l'infern n'és ple". No les hem après mitjançant els llibres sinó que han estat transmeses de forma oral. Els nostres pares o avis, en feien menció de tant en tant i és d'aquesta manera com les hem interioritzat.2. Fes una breu explicació (pròpia, no copiada) dels següents conceptes. Pots donar la teva opinió:

- “nadius digitals”: Són aquella generació que ha nascut a l'era digital i que conviu amb tots els elements tecnològics. Han après a utilitzar els aparells de forma totalment natural i espontània.

- “immigrants digitals”: Són les generacions anteriors a les dels "nadius digitals" que s'han hagut d'adaptar a les noves tecnologies, a vegades amb èxit i a vegades sense.

- “web relacional” i quins són els seus aspectes clau: 


Degut a que estem a una època en la qual hi predominen les xarxes socials, les webs no s'han quedat enrere i hi han aportat opcions de la mateixa vessant per millorar el funcionament d'aquestes. Un dels aspectes clau és l'opció de poder participar i interactuar per a millorar el funcionament de l'espai web. De la web relacional han sorgit les xarxes socials, un model de web en el qual els usuaris són els que aporten la informació, el contingut, fotografies... per tal de que la resta pugui opinar o compartir3. Fes una relació dels productes o serveis de la Web social dels quals siguis un usuari actiu (és a dir, dels que tinguis obert un perfil) i una altra relació dels que coneguis o hagis vist algun cop, encara que no siguis un usuari actiu. Pots agafar com a referent la relació d’eines de la web social dels apunts.

Nosaltres som usuaris de Facebook però no de Twitter. Twitter té la característica de ser d’àmbit més global,entre els usuaris no cal que existeixi una relació minimament personal, a diferencia de Facebook. Amb Twitter el que busques és estar actualitzat, informat, conèixer en tot moment el que passa al teu voltant, i al món. Mentre que a Facebook és de caire personal o més íntim ja que només t'assabentes de les coses que passen sobre el teu cercle social. Apart, Facebook incorpora el xat, eina que et permet parlar amb els amics o conèixer a noves persones de forma més propera.  Enric Ivern i Jordi Angrill  

miércoles, 1 de febrero de 2012

Un mundo distinto


Hay gente que cuenta historias, otros que las viven y otros que las leen. 
Descubre cada rincón del mundo en Pájaros Migratorios.
Cádiz